Onko teilläkin ajoittain ahdasta, välillä väljää?

Koulu on hyvä esimerkki tilasta, jossa ihmismäärä vaihtelee viikonpäivän ja kellonajan mukaan.

Kuinka optimoida tilankäyttöä siten, että neliöt olisivat tehokkaassa käytössä ja eri toiminnoille olisi aina niille sopivat tilat?
Helsingissä tätä pulmaa lähdettiin ratkomaan älykkään IoT-järjestelmän avulla. Viria-konserniin kuuluvat Aureolis ja Viria Security varustivat Ressun peruskoulun 41 luokkaa sensoreilla, jotka mittaavat tilojen käyttöastetta, lämpötilaa, kosteutta ja valoisuutta. Havainnollista mittausraporttia voi seurata reaaliaikaisesti.
”Tiedolla on kaksi käyttäjäryhmää: Opettajat voivat etsiä vapaita tiloja esimerkiksi halutessaan jakaa oppilaat kahteen ryhmään. Rehtori ja hallinto puolestaan seuraavat luokkien varausasteita pidemmällä aikavälillä. Järjestelmä antaa tietoa myös tilojen käytöstä iltaisin ja viikonloppuisin. Auttaisiko tämä tieto meitä hyödyntämään koulun tiloja paremmin, ilman kalliita lisäneliöitä tai ahtauden tunnetta?” pohtii yritysasiamies Raigo Megerild Helsingin elinkeino-osastolta.
Megerild kertoo, että aiemmin käyttöastetta on selvitetty satunnaisilla havaintotutkimuksilla eikä tietoa ole voitu hyödyttää päivittäisessä toiminnassa.
”Käyttöasteen jatkuvaan mittaamiseen on monia vaihtoehtoja”, valottaa Mika Rissanen Aureoliksesta. ”Tietosuojan vuoksi jätimme kamerat pois laskuista, ja käyttöastetta lasketaan sen perusteella, kuinka paljon sensorit havaitsevat liikettä luokissa.”
Tietoturvan varmistamiseksi sensoreiden tuottama data liikkuu Virian turvaverkossa, täysin erillään koulun omasta verkosta.
Sensorit mittaavat myös lämpötilaa, kosteutta ja valoisuutta. Myöhemmin samaan järjestelmään on helppo lisätä esimerkiksi melua tai hiilidioksidipitoisuutta mittaavia antureita.
Ressun koulussa toteutettu ratkaisu on osa Helsingin kaupungin Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta. Se toimii myös pohjana innovaatiokilpailulle, jossa kaupunki haastaa yrityksiä kiinteistöjen uudenlaisten IoT-ratkaisujen kehittämiseen.
”Ratkaisuille, jotka auttavat käyttämään tiloja fiksummin, on iso liiketoimintapotentiaali meillä ja maailmalla”, Raigo Megerild toteaa.
Artikkeli on julkaistu lokakuussa 2019 Kauppalehti Option välissä julkaistussa Innovaatiot-liitteessä.