Tekoäly kannattaa ottaa omiin ohjaksiin – samalla paranee sekä tietoturva että tulokset

Siitähän kaikki puhuvat, tekoälystä, erityisesti generatiivisesta sellaisesta. Mutta siinäkö kaikki? Mitä tekoälyn kanssa oikeastaan pitäisi tehdä? Loihteen Executive Advisor Benjamin Särkkä arvioi, että luovilla ratkaisuilla ja rohkeudella tekoälyllä pystyttäisiin jo paljon parempaan. Kun tekoälyn kehitys otetaan omiin ohjaksiin, myös tietoturva Särkän mukaan paranee.

Tällä hetkellä tekoälyn hyödyntäminen ja tekoälyn käyttäminen on Särkän mukaan vielä melko alkutekijöissään. Monissa yrityksissä esimerkiksi hyödynnetään valmiita malleja sen sijaan, että oltaisiin riittävän kriittisiä jo luotuja malleja kohtaan tai alettaisiin itse kehittämään yrityksen omaa dataa hyödyntävää tekoälyä.

”Yleisen hyödyntämisessä on se riski, ettei malli eikä sen data sovellu omiin tarpeisiin. Vähän sama asia kuin kävisi hakemassa jonkun toisen kehittämän laskimen sen sijaan, että rakentaisi oman tekoälylaskimen.”

Erityisen tärkeää olisi olla tietoinen siitä, minkä pohjadatan ympärille käytetty tekoäly on rakennettu. Aika harva lopulta tietää eikä tätä tietoa ole aina edes saatavilla. Tässä pohdinnassa tullaan äkkiä sekä tietoturvariskeihin että kysymyksiin tiedon oikeellisuudesta ja laadusta.

”Tietyllä tapaa on nurinkurista hyödyntää vain olemassa olevaa. Nyt ollaan liian kiinni siinä, mitä muut ovat kokeneet tarpeelliseksi.”

Kun on muiden toimijoiden, esimerkiksi generatiivisten mallien varassa, on myös täysin riippuvainen tekoälyn hyödyntämisessä juuri tuosta mallista.

”On hyvä pitää mielessä, että jonkin palvelun käyttöehdot voivat muuttua koska tahansa. Esimerkiksi vaikka nyt luvataan, että promptauksessa eli tietojen haussa käytettyä dataa ei hyödynnetä tekoälyn jatkokoulutuksessa, asia voi olla kohta toisin”, Särkkä pohtii.

Kärkeen on jo kiire

Särkkä toivoisi, että Suomessa alettaisiin toden teolla kehittämään tekoälyä eli AI:ta eikä jättäydyttäisi liikaa muiden varaan. Tällöin voitaisiin aidosti saavuttaa tekoälyllä kilpailuetua sen sijaan, että tehtäisiin vain sitä, mitä muutkin jo tekevät.

”Jos nyt ei aloiteta tekemään perustavanlaatuista työtä asian eteen ja mahdollisteta kehitystä, etumatka kärkeen tulee olemaan entistä pidempi. Niin kuin kaiken uuden teknologian kanssa, aina on pioneereja, seuraajia ja vielä niitäkin, jotka vastustavat loppuun saakka. Jokaisesta yrityksestäkin löytyy edustajia näistä kaikista kolmesta ryhmästä.”

Onko kyse lopulta resurssien vai rohkeuden puutteesta? Särkkä arvioi, että tekoälyn kehittämisessä investointien ei tarvitse olla valtavan suuria. Mukavuudenhalu voi kuitenkin ohjata valmiiseen pöytään.

”Ehkä ei yleisesti myöskään täysin vielä ymmärretä AI-teknologiaa ja puuttuu näkemystä sekä rohkeutta lähteä muuttamaan olemassa olevaa valtadynamiikkaa. Meillä olisi siihen kuitenkin ihan oikeasti Suomessa mahdollisuus, sillä meillä todella on huippuosaamista. Meidän ei tarvitse olla jenkkitoimijoiden varassa.”

Tarkkuutta ja toimintavarmuutta

Ihan yksittäiset yrityksetkin voivat hyödyntää tekoälyä valjastamalla oman datansa omaan käyttöönsä entistä tehokkaammin. Tämä toisi tekoälyn hyödyntämiseen paitsi tarkkuutta myös oikeellisuutta eli lisää luotettavuutta ja laatua. Yleinen ei luonnollisestikaan voi koskaan yltää oman, hyvin jalostetun datan tasolle.

”Tekoäly on jo täällä ja selvää on, että kehityksen kelkasta ei kannata eikä voi jäädä pois. Kun itse on kehityksessä tiiviisti mukana, tullaan tekoälyinvestoinnit korvaamaan aika nopeasti tuottavuuden lisääntymisellä. Itse kehitetyssä tekoälyssä saa myös täysin sen tietoturvan, joka kehittämisessä on tuotettu. Tietoturvan taso tulee määritellä sen mukaan, mihin dataa tullaan käyttämään”, Särkkä sanoo.

Hän uskoo, että yritykset tulevat eriarvoistumaan sen suhteen, miten paljon niissä hyödynnetään tekoälyä.

”Osa yrityksissä osaa jo hyödyntää AI:ta luovasti ja pohtii aktiivisesti, mitä ongelmia sillä voitaisiin ratkaista.”

Miten tekoälyä voitaisiin yrityksessänne hyödyntää ja miten valjastaa oma data parempaan käyttöön? Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi Loihteella tai myynti.trust@loihde.com

PS. Lue myös tekoälyblogisarjan ensimmäinen osa Tekoäly & tietoturva ne yhteen sopii – vai sopiiko?