Asiakkaiden IAM luo kilpailuetua ja lisää käyttäjätyytyväisyyttä

IAM eli identiteetin ja pääsynhallinnan palvelut tunnetaan erityisesti yritysten sisäisinä tietoturvaa ja tehokkuutta parantavina ratkaisuina. Kun IAM-lyhenteeseen liitetään C (Customer), on kyse CIAMista eli asiakkaiden identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisuista.

CIAMissa keskiössä on asiakas, joka voi olla tapauksesta riippuen joko kuluttaja-asiakas tai yritysasiakkaan edustaja (B2B-asiakas). Lisäksi esimerkiksi julkishallinnon palveluille asiakas voi olla kansalainen tai organisaation edustaja. CIAM-ratkaisuja tarvitsevat useimmat organisaatiot, jotka tarjoavat asiakkailleen digitaalisia palveluja. Tavoitteena on tehdä digitaalisiin palveluihin kirjautumisesta käyttäjälle sekä turvallista että mahdollisimman mutkatonta. Senior IAM-arkkitehti Tero Pasanen avaa Spellpointin blogissa CIAMin hyötyjä. Lue kuinka ne voivat muodostaa jopa merkittävän kilpailuedun organisaatiolle.

Tunnetko asiakkaasi?

Tunnetko asiakkaidesi profiilit ja teemat, jotka heitä kiinnostavat? CIAM voi tarjota arvokasta syventävää lisätietoa perinteisen verkkoliikenneanalytiikan tueksi siitä, mikä asiakkaita kiinnostaa. Asiakastuntemuksen lisääminen auttaa palveluiden kohdentamisessa ja räätälöinnissä. Lisäksi CIAM-ratkaisua voi hyödyntää myös asiakastuntemisvelvoitteiden hallinnassa.

Yleisesti ottaen asiakkaita kiinnostaa ja motivoi kirjautumisen osalta palvelun käytön helppous, turvallisuutta unohtamatta. Käyttäjiä koskevat tiedot ja heidän identiteettinsä on tärkeä suojata muun muassa tietomurroilta. CIAMiin voidaan yhdistää luontevasti myös asiakkaan omien tietojen osalta suostumuksenhallinta ja muut vaadittavat tietosuojapalvelut. Näin voidaan varmistaa asiakkaiden tietoturva ja tietosuoja (GDPR).

Helppous puolestaan merkitsee sitä, että käyttäjä pääsee vaikkapa kirjautumaan digitaaliseen palveluun mahdollisimman vaivatta ilman erillisten salasanojen muistamista. Joillakin toimialoilla asiakkaita halutaan houkutella palveluun esimerkiksi helpolla sosiaalisen median kirjautumisella. Toisilla taas vahva tunnistus on ehdoton vaatimus.

Käyttäjätiedot turvattuna

CIAM tuo myös joustavuutta. Kun asiakkaiden pääsynhallinta ei ole sidoksissa vaikkapa tiettyyn verkkokauppajärjestelmään, voidaan palvelun taustalla olevia järjestelmiä vaihtaa ilman, että menetetään käyttäjätietoja. Lisäksi CIAM mahdollistaa sen, että asiakkaan ei tarvitse kirjautua erikseen saman palveluntarjoajan eri palveluihin, vaan kertakirjautuminen riittää.

CIAM tarjoaa keskitetyn käyttäjävarastojen hallinnoinnin, joten CIAMista hyötyvätkin erityisesti yritykset, joilla on asiakkailleen käytössä useita digitaalisia järjestelmiä. Toinen tyypillinen käyttötarve CIAM-ratkaisulle on se, että asiakkaiden suuntaan jaettava informaatio on suojattava erityisen hyvin. Toisinaan CIAM otetaan käyttöön myös siksi, että asiakasmäärä on iso ja sen hallinta työlästä. Yksi usein toistuva tarve on delegoitu käyttäjähallinta tai edustaminen, minkä voi myös näppärästi CIAMilla hoitaa.

CIAMiin usein liittyvä ennakkoluulo on käsitys sen kankeudesta. Käytännössä asia on kuitenkin juuri päinvastoin, koska CIAM voi tarjota asiakkaalle nimenomaan helpon ja sujuvan kertatunnistautumisen. Kun asiakkaiden käyttökokemus paranee ja esimerkiksi itserekisteröityminen tehdään helpoksi, voidaan myös sitä kautta kasvattaa asiakasmääriä. CIAMin avulla organisaation digitaaliset palvelut ovat asiakkaille houkuttelevampia ja niinpä CIAM voi olla organisaatiolle myös merkittävä kilpailuetu.